VMware ยื่นฟ้องอดีต COO ที่ย้ายไปเป็น CEO ของ Nutanix ว่าละเมิดสัญญา

ช่วงต้นเดือนนี้ Nutanix เพิ่งแต่งตั้งซีอีโอคนใหม่ Rajiv Ramaswami ที่ก่อนหน้านี้เป็นซีโอโอ (COO) ของ VMware

ล่าสุด VMware ประกาศยื่นฟ้องศาลว่า Rajiv Ramaswami ละเมิดสัญญาจ้างงานของบริษัท เพราะไม่ได้แจ้งต่อ VMware ว่าเจรจากับ Nutanix ระหว่างเขายังมีสภาพเป็นพนักงาน และรับตำแหน่งที่ Nutanix หลังลาออกจาก VMware เพียงสองวันเท่านั้น ถือว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนในช่วงเวลานั้น

VMware ยังระบุว่าพยายามเจรจากับ Nutanix และ Ramaswami มาก่อนแล้วแต่ไม่เป็นผล จึงต้องยื่นฟ้องต่อศาล

ที่มา – VMware

Rajiv Ramaswami ภาพจาก VMware

No Description

Topics: 
VMware
Nutanix
CEO
Lawsuit