Xbox ประกาศนโยบายขอคืนเงิน Cyberpunk 2077 ได้เสมอ แม้ซื้อนานเกิน 14 วันไปแล้ว

คล้อยหลัง PlayStation ประกาศถอด Cyberpunk 2077 ออกจากหน้าร้านดิจิทัล และคืนเงินให้เต็มจำนวน เพียงหนึ่งวัน ไมโครซอฟท์ก็ออกมาประกาศคืนเงินให้เต็มจำนวนสำหรับผู้ซื้อ Cyberpunk 2077 บนดิจิทัลบน Xbox เช่นกัน (แต่ไม่ได้ถอดออกจากหน้าร้านแบบโซนี่)

ปกติแล้วเกมบน Microsoft Store สามารถคืนเงินได้อยู่แล้วภายใน 14 วัน แต่ไมโครซอฟท์ก็ปลดล็อคข้อจำกัด 14 วันให้เป็นพิเศษสำหรับผู้ซื้อเกม Cyberpunk 2077 ที่สามารถขอคืนเงินได้เสมอ (จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง)

ผู้ซื้อสามารถยื่นขอคืนเงินได้จากหน้าเว็บ Xbox Support

No Description

ที่มา – IGN

Topics: 
Cyberpunk 2077
Xbox
Microsoft
Games