Xiaomi เปิดตัวโลโก้ใหม่ เปลี่ยนจากสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นมุมโค้ง

Xiaomi เปิดตัวโลโก้ใหม่ ที่ยังเป็นรูปตัว MI สีส้มคล้ายของเดิม แต่เปลี่ยนจากสี่เหลี่ยมขอบตัดตรง มาเป็นสี่เหลี่ยมขอบโค้งมนแทน

โลโก้ใหม่ออกแบบโดย Kenya Hara ศิลปินชาวญี่ปุ่น ที่ดัดแปลงมุมให้ดูนุ่มนวลขึ้น และออกแบบตัวพิมพ์ MI ให้ด้วย แนวคิดของโลโก้ใหม่เรียกว่า “Alive” สะท้อนนวัตกรรมของ Xiaomi ที่แบรนด์มีภาพลักษณ์เชื่อมโยงกับวงจรชีวิต

No Description

No Description

ที่มา – Xiaomi

Topics: 
Xiaomi
Design