Zoom เพิ่มคำบรรยายเรียลไทม์หรือ closed caption ให้แก่ผู้ใช้งานเวอร์ชั่นฟรีด้วย

ฟีเจอร์ closed caption หรือคำบรรยายระหว่างพูดเรียลไทม์นั้น Zoom เริ่มใช้งานในกลุ่มผู้ใช้พรีเมี่ยม ล่าสุด Zoom ประกาศขยายฟีเจอร์นี้ให้ครอบคลุมผู้ใช้งานแบบฟรีด้วย

โดย Zoom เปิดให้ผู้ใช้งานเข้ามากรอกฟอร์มแสดงความประสงค์ต้องการใช้ฟีเจอร์นี้ และจะได้รับอีเมลยืนยันการใช้งานอีกครั้ง ฟีเจอร์ closed caption ยังรอบรับเฉพาะภาษาอังกฤษ

No Description

ที่มา – The Verge

Topics: 
Zoom