กรมการปกครองรับมอบชุด PPE จำนวน 400 ชุด จากบริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)