กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จัดประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพ ชิงทุนการศึกษารวม 1,000,000 บาท