ขอเชิญร่วมงาน”ชิล ชิม ช้อป บนเส้นทางท่องเที่ยว กิน ดื่ม อาหารปลอดภัย สายตะวันตก”