คุณหมอแนะก่อนดูดไขมันต้องเช็คให้ชัวร์ ความปลอดภัยต้องมาก่อน