จังหวัดหนองบัวลำภู จัดงาน “เสน่ห์ หนองบัวลำภู วิถีลุ่มภู ม่วนคักหลาย” 9-13 ก.ย. นี้ ณ ลานเมืองเมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม