จุรินทร์-เฉลิมชัย จับมือออกมาตรการสร้างความมั่นใจผู้บริโภคและการส่งออก พร้อมรับซื้อกุ้งเพิ่ม