ซีพีเอฟ ส่งเสบียงอาหารเสริมพลังกายส่งกำลังใจ หมอ-พยาบาล รพ.สนาม รพ.ตรัง ร่วมต้านภัยโควิด-19