“ดีป้า” เดินหน้าเตรียมปรับธุรกิจเกษตรรับมือกับเทคโนโลยี Digital Transformationกับหลักสูตรผู้นำเกษตร CDA รุ่น2