“ธนน วีอารยะ” อีกหนึ่งแรงบันดาลใจเพื่อสังคม  ผู้ผลักดัน รายการ “ปัญญาปันสุข” ช่องเวิร์คพอยท์ 23