นักวิชาการจับตาประชุมครม. พรุ่งนี้ ชง CPTPP ให้นายกฯ เห็นชอบ หวั่นไทยถูกบรรษัทข้ามชาติแทรกแซง