นาเดีย หลิน และมูลนิธิพุทธจตุปริสา อินเตอร์เนชั่นเนล จัดงาน Thank you party ขอบคุณนักแสดง และทีมงาน ภาพยนตร์สั้น เรื่อง A Wise Calling