บริษัท Biotropics Malaysia Berhad เปิดตัวส่วนผสมใหม่สําหรับสุขภาพสมอง ที่งาน Vitafoods Asia 2023

กรุงเทพฯ, 18 ก.ย. 256620 กันยายน 2566, Biotropics Malaysia Berhad ผู้ผลิตสารสกัดจากพืชที่มีคุณภาพสูง มีความยินดีที่จะประกาศเปิดตัวสารสกัดใบ BioKesum® ซึ่งผ่านการพิสูจน์ทางคลินิกว่าสนับสนุนสุขภาพสมอง BioKesum® สกัดจากใบพืชเขตร้อน BioKesum® ที่เป็นพืชพื้นเมืองของประเทศมาเลเซีย

สํานักงานใหญ่ของ Biotropics Malaysia ใน Glenmarie Shah Alam ประเทศมาเลเซีย สารสกัดสมุนไพรจากความหลากหลายทางชีวภาพของมาเลเซียได้รับโอกาสใหม่ในตลาดในรูปแบบของสมุนไพรมูลค่าสูงที่ออกแบบมาเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุขภาพ รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพในกว่า 35 ประเทศ
สํานักงานใหญ่ของ Biotropics Malaysia ใน Glenmarie Shah Alam ประเทศมาเลเซีย สารสกัดสมุนไพรจากความหลากหลายทางชีวภาพของมาเลเซียได้รับโอกาสใหม่ในตลาดในรูปแบบของสมุนไพรมูลค่าสูงที่ออกแบบมาเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุขภาพ รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพในกว่า 35 ประเทศ

เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสําคัญกับสุขภาพสมองและประสิทธิภาพทางสมองมากขึ้น ความต้องการส่วนผสมธรรมชาติที่สนับสนุนความจํา สมาธิ อารมณ์ และการทํางานของสมองโดยรวมก็เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย บริษัทวิจัยตลาด Persistence Market Research ประเมินว่าตลาดเสริมอาหารสุขภาพสมองทั่วโลกจะมีมูลค่าเติบโตขึ้นเป็น 12.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2569 ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตต่อปีร้อยละ 8.5 ตั้งแต่ปี 2566 ถึงปี 2569

สารสกัดใบ BioKesum® ที่เป็นสูตรเฉพาะของ Biotropics ถูกผสมให้มีระดับสารประกอบฟลาโวนอยด์ที่เป็นประโยชน์ต่อสมองอย่างมาตรฐาน ในการทดลองทางคลินิกแบบสุ่มและมียาหลอกเปรียบเทียบกับ 60 ผู้ใหญ่ พบว่าสารสกัดใบ BioKesum® สามารถช่วยปรับปรุงความจํา การทํางานของสมอง และเพิ่มระดับของปัจจัยนิวโรโทรฟิกที่สกัดจากสมอง (Brain-Derived Neurotrophic Factor หรือ BDNF) เมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอก BDNF มีบทบาทสําคัญในการเจริญเติบโตและความยืดหยุ่นของเซลล์ประสาทในสมอง

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะแนะนําสารสกัดใบ BioKesum® ให้กับตลาดเสริมอาหารทั่วโลก” ฮาลิซา รามลี รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Biotropics Malaysia Berhad กล่าว “BioKesum® ที่เป็นผักสลัดท้องถิ่นทั่วไปในประเทศมาเลเซีย ได้รับการปฏิวัติให้เป็นแหล่งฟลาโวนอยด์ที่มีประโยชน์ต่อสมองที่แปลกใหม่ งานวิจัยทางคลินิกของเราแสดงให้เห็นความสามารถของสารสกัดใบ BioKesum® ในการส่งผลกระทบเชิงบวกต่อระดับ BDNF และตัวชี้วัดการทํางานของสมอง”

Biotropics จะจัดแสดงสารสกัดใบ BioKesum® และผลการวิจัยทางคลินิกที่สนับสนุนประโยชน์ต่อสุขภาพสมองที่ใหม่และไม่เหมือนใครของมัน ที่งาน Vitafoods Asia 2023 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กัน