บีเจซี ลงนามสัญญา กับ บริษัท ผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ ทะเลภู เพื่อเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าเพียงรายเดียวในประเทศไทย