ผู้ถือหุ้น BGRIM ไฟเขียวแต่งตั้ง “เฟลิกซ์ ดนัย ลิงค์” เป็นกรรมการบริษัท พร้อมจ่ายเงินปันผลครึ่งปีหลัง 63 หุ้นละ 0.30 บาท