ร่วมเปิดมุมมองธุรกิจโลกอนาคต ใน SME Clinic Exclusive พุธนี้ 18.30 น.