“วราวุธ”นำทีมทส.ลงพื้นที่วัดมังกรกมลาวาส ร่วมรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” พร้อมอวยพรประชาชนเนื่องในวันตรุษจีน