ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ รพ.บำรุงราษฎร์ ผนึก มั่นคงเคหะการ- ไมเนอร์ เปิดตัวโครงการรักษ