สกาย ไอซีที เปิดภารกิจสร้าง “AI Mentor”จาก AI Trainer สู่การสร้าง AI Talent สู่อีโคซิสเท็ม