สธ.-สสส. ชวนคนไทยทำบุญวันมาฆบูชา วิถีพุทธ ชุมชนเป็นสุข พระสงฆ์สุขภาพดี แบบ “รักษ์สุขภาพ รักษ์โลก ลดโรค”