สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เตรียมจัดงาน มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ ประจำปี 2563 “สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ”