“สยามไดกิ้นเซลส์” ลงนามกับ “สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา”พัฒนาศักยภาพบุคลากรนักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา