สสส. ชี้ ปิดผับ/บาร์ งดพฤติกรรมเสี่ยง เว้นระยะห่างทางสังคม หยุดวงจรระบาด ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ได้