สสส.-มูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งฯ จัดวิ่งสมาธิ 9 วัด แบบ Virtual WALK – RUN พิชิตภารกิจวิ่ง 1,481 กิโลเมตร ในวันวิสาขบูชา