สสส. เปิดรายงานครบรอบ 1 ปี นวัตกรรม “โคแฟค” พบมีผู้เช็คข่าวลวงสุขภาพกว่า 1.3 แสนราย