หลักทรัพย์บัวหลวงมอบเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์การแพทย์รวม 1,200,000 บาท