ออมสิน ชู “ผ่อนบ้าน ดอกเบี้ย 2.5% 3 ปี” เฉพาะในงาน Money Expo หาดใหญ่ 13-15 พ.ย.นี้ เท่านั้น