เร่งขับเคลื่อน​”อ.กัลยาณิวัฒนา” “สู่กรมการปกครอง วิถีใหม่” เสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน