โรงแรมแคนทารี โคราช ให้การต้อนรับผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ