ไทยมาร์ท บาห์เรน ร่วมสภาธุรกิจบาห์เรน-อาเซียน จัดโครงการส่งเสริมการค้าไทยบาห์เรน และตะวันออกกลาง