ไลอ้อน มอบผลิตภัณฑ์ มูลค่า 500,000 บาท ให้กับ รพ.สนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง)