THAI FIGHT จัดการแข่งขันครั้งแรกของปี 2020 ภายใต้ชื่อ “THAI FIGHT NEW NORMAL” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว