กต. สหรัฐฯ เผยแพร่รายงานสิทธิมนุษยชนประจำปี ระบุมีการละเมิดสิทธิทั่วโลก