คณะกรรมาธิการ’ยูเอ็น’ เรียกร้องให้สตรีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเท่าเทียมบุรุษ