นครวาติกัน ย้ำ โบสถ์แคธอลิคไม่สามารถประสาทพรพิธีสมรสคู่รักเพศเดียวกันได้ เพราะเป็น “บาป”