นักอนุรักษ์เเนะวิธีลดอันตรายต่อธรรมชาติจากขยะ ‘หน้ากากอนามัย’