นาวาลนีขู่อดอาหาร เหตุไม่ได้รับการรักษาระหว่างถูกขัง