รมต.ตปท.สหรัฐฯ เตรียมหารือ ‘นาโต้’ กรณีถอนทหารออกจากอัฟกานิสถาน