รมว.ต่างประเทศและกลาโหมสหรัฐฯ คนใหม่ เตรียมเยือนเอเชียครั้งแรก