สหรัฐฯ จับมือยุโรป ใช้มาตรการลงโทษจีน-เมียนมา จากกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชน