สหรัฐฯ ออกมาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่จีน-ฮ่องกง 24 คน ก่อนหารือกับจีน