องค์การการค้าโลกประเมิน สภาวะการค้าโลกจะฟื้นตัวอย่างกระท่อนกระแท่นหลังวิกฤตโควิด