อนามัยโลกรายงานผู้ติดเชื้อ ‘โคโรนาไวรัสกลายพันธุ์’ เพิ่มขึ้นในยุโรป