‘อนามัยโลก’ ครวญ ยุโรปฉีดวัคซีนต้านโควิดให้ประชาชนช้าไปมาก