อนามัยโลก-อียู-ผู้นำโลก ร่วมลงนามสนธิสัญญารับมือภาวการณ์ระบาด