‘อียู’ ตัดสินใจไม่ห้ามส่งออกวัคซีนโควิด เลี่ยงสงครามวัคซีน-อนามัยโลกขอบริจาควัคซีน 10 ล้านโดส