เพื่อให้การผลิตทั่วโลก บริการในพื้นที่เป็นจริง โรงงานในต่างประเทศแห่งแรกของเซนนิคส์ได้ เปิดดําเนินการอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม โรงงานในต่างประเทศแห่งแรกของเซนนิคส์ ซึ่งตั้งอยู่ในนิคม อุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดชลบุรีประเทศไทยได้เปิดดําเนินการอย่างเป็นทางการโดยจัดหาแบบ โลคัลไลเซชั่นเพื่อฐานการผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของลูกค้าดาวน์สตรีม ขณะเดียวกัน ด้วยความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์และธุรกิจของประเทศไทยกระจายตลาดไปทั่วเอเชียตะวันออก เฉียงใต้แม้กระทั่งทั่วโลก และให้ความเสถียรภาพสําหรับอุปทานทั่วโลกของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง

ในวันที่เริ่มการผลิตเซนนิคส์ด้วยวิธีการผสมผสานระหว่างออนไลน์และออฟไลน์และการ ไลฟ์สดบนคลาวด์ฯลฯได้จัดพิธีเปิดดําเนินการของเซนนิคส์ประเทศไทยด้วยหัวข้อเติบโตไปด้วย กัน สร้างความเป็นเลิศไปด้วยกัน(Glocal Growth, Excellent Partner)คุณซูฟู่รองผู้จัดการ ของซิโนเคม อินเตอร์เนชั่นแนลและซีอีโอของเซนนิคส์ คุณเชอเป่าเจินประธานและซีอีโอของ ปริ๊งซ์ เฉิงซาน โฮลดิ้งจํากัด(เรียกสั้นๆว่าปริ๊งซ์ เฉิงซาน) คุณจางโหย่เชียนผู้จัดการของบริษัท ปริ๊งซ์ เฉิงซานไทร์(ประเทศไทย)จํากัด(เรียกสั้นๆว่าปริ๊งซ์ ประเทศไทย)และตัวแทนความร่วมมือ เข้าร่วมพิธีเจ้าหน้าที่คนอื่นๆของเซนนิคส์ชมการไลฟ์สดออนไลน์ มาร่วมเป็นสักขีพยานช่วงเวลา สําคัญนี้ร่วมกัน

เวลา 10:20 น. คุณจางโหย่เชียนผู้จัดการของบริษัทปริ๊งซ์ ประเทศไทยคลิกปุ่มส่งคําสั่งซื้อใน ระบบ SAPคุณอู่ลี่เป่าผู้จัดกาของเซนนิคส์ประเทศไทยได้ออกคําสั่งให้จัดส่งคําสั่งซื้อจากระยะไกล ผ่านระบบ MES จากนั้น ระบบWMSเริ่มดําเนินการหยิบสินค้าโดยอัตโนมัติ คําสั่งซื้อแรกของเซน นิคส์ประเทศไทยได้รับการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว พนักงานทุกคนเป็นพยานในการจัดส่งสินค้าทาง ออนไลน์จากระยะไกล นับเป็นการเริ่มต้นครั้งแรกของการดําเนินงานด้านดิจิทัลของเซนนิคส์ ประเทศไทยและห่วงโซ่อุปทานที่คล่องตัวเป็นจริง

ในวันเดียวกัน แขกที่รับเชิญได้เยี่ยมชมห้องควบคุมกลางไลน์การบรรจุอัตโนมัติและแพลตฟอร์ม การขนถ่ายการส่งมอบของเซนนิคส์ประเทศไทยเป็นต้น ได้สัมผัสกับความสามารถในการจัดหาที่ คล่องตัวของโรงงานอัจฉริยะและหารือเกี่ยวกับแผนความร่วมมือในอนาคร่วมกัน แขกที่เยี่ยมชม ได้กล่าวถึงความพยายามของเซนนิคส์ในการเอาชนะผลกระทบของโรคระบาดและส่งเสริมการก่อ สร้างโรงงานในประเทศไทยอย่างเต็มที่ สร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่มีมาตรฐานสูง เห็นด้วยกับ แนวคิดการดําเนินงานและการพัฒนาของเซนนิคส์ ที่มุ่งเน้นการบริการลูกค้า สร้างสรรค์กระบวน การทางธุรกิจและสร้างโรงงานอัจฉริยะ หวังว่าจะเสริมสร้างความร่วมมือในอนาคตเพื่อให้เกิดการ พัฒนาและได้ประโยชน์ร่วมกัน

เซนนิคส์ประเทศไทยเริ่มก่อสร้างอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563 สามารถ ผลิตสารต้านอนุมูลอิสระจากยาง 25,000ตันต่อปี ในฐานะฐานการผลิตในต่างประเทศแห่งแรกของ เซนนิคส์ประเทศไทย เซนนิคส์ประเทศไทยมีคุณสมบัติที่อัจฉริยะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ความยั่งยืน ด้วยแนวคิดที่ก้าวหน้าของการประหยัดพลังงานคาร์บอนตํ่า การปกป้องสิ่งแวดล้อมสี เขียวที่นําโดยสมาร์ทเซนนิคส์ สร้างระบบปฏิบัติการแบบบูรณาการ ใช้ข้อมูลระบบเพื่อจับคู่คําสั่งซื้อของลูกค้าและแผนการผลิต การจัดหาวัตถุดิบ การควบคุมกระบวนการผลิต การขายและการจัด ส่งโลจิสติกส์ และมุ่งมั่นที่จะสร้างโรงงานที่ทันสมัยด้วยรูปแบบซัพพลายเชนที่คล่องตัว

คุณเชอเป่าเจินประธานและซีอีโอของปริ๊งซ์ เฉิงซานได้แสดงความยินดีกับเซนนิคส์ประ เทศไทยสําหรับการเริ่มการผลิตที่ราบรื่น เขากล่าวว่าผลิตภัณฑ์สารเติมแต่งโพลิเมอร์คุณภาพสูง ของเซนนิคส์ตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้ให้การรับประกันวัตถุดิบที่สําคัญสําหรับปริ๊งซ์ เฉิงซาน ในการผลิตยางล้อที่ปลอดภัย มีความเสถียรภาพและมีคุณภาพดีการสร้างและการดําเนินงานของ เซนนิคส์ประเทศไทยไม่เพียงแต่เติมเต็มช่องว่างในการผลิตผลิตภัณฑ์สารต้านอนุมูลอิสระจากยาง สําหรับประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ยังจัดหาแบบโลคัลไลเซชั่นสําหรับฐานการ ผลิตในต่างประเทศของพันธมิตรดาวน์สตรีม และสร้างโอกาสใหม่สําหรับการกระชับความร่วมมือ เชิงกลยุทธ์ระหว่างห่วงโซ่อุตสาหกรรมอัพสตรีมและดาวน์สตรีม ปริ๊งซ์ เฉิงซานยังคงกระชับความ ร่วมมือกับเซนนิคส์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นตัวอย่างสําหรับการดําเนินงานในต่างประเทศขององค์กร ระดับชาติ

คุณซูฟู่รองผู้จัดการของซิโนเคม อินเตอร์เนชั่นแนลและซีอีโอของเซนนิคส์กล่าวว่าเซนนิคส์ ประเทศไทยเป็นมาตรการที่สําคัญสําหรับเซนนิคส์ในการตอบสนองต่อความคิดริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทางระดับชาติและดําเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระหว่างประเทศของซิโนเคม ยัง เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ของการจัดวางกลยุทธ์ระดับโลกของSennics Glocal ซึ่งได้ พัฒนากําลังการผลิตในต่างประเทศและความสามารถของซัพพลายเชนของบริการที่ปรับให้เข้ากับ ท้องถิ่นอีกด้วย บริษัทจะเร่งก้าวสู่ความเป็นสากลต่อขยายไลน์ผลิตภัณฑ์และแอปพลิเคชั่นอย่างต่อ เนื่อง เพิ่มความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายมาก ขึ้นของลูกค้าต่างประเทศ มอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ที่ดี มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นให้กับลูกค้าทั่วโลก และพันธมิตรที่ร่วมมือกันทุกคน

คุณหลิวหงเซิงผู้จัดการของซิโนเคม อินเตอร์เนชั่นแนลและประธานเซนนิคส์ส่งจดหมายมาเพื่อแสดงความยินดี ในการเริ่มต้นการผลิตที่ราบรื่นของเซนนิคส์ประเทศไทย เขากล่าวว่าธุรกิจสารเติม แต่งโพลีเมอร์เป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งในด้านวัสดุศาสตร์ของซิโนเคม อินเตอร์เนชั่น เซนนิคส์ ประเทศไทยในฐานะเป็นโรงงานในต่างประเทศแห่งแรกของกลุ่มอุตสาหกรรมสารเติมแต่งโพลี เมอร์ของซิโนเคม อินเตอร์เนชั่น เอาชนะปัญหาต่างๆ เช่น โรคระบาดโควิดที่ซํ้าซ้อน ดําเนินการ ผลิตอย่างราบรื่น ให้กําลังการผลิตแบบโลกาภิวัตน์เป็นจริง เติมแรงผลักดันที่แข็งแกร่งให้กับเป้า หมายของซิโนเคม อินเตอร์เนชั่นในการสร้างแพลตฟอร์มวิทยาศาสตร์วัสดุระดับโลก หลังจากที่ โรงงานแห่งใหม่เริ่มการผลิตอย่างเป็นทางการจะต้องยึดมั่นในการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทาง เทคโนโลยี มุ่งเน้นไปที่ข้อได้เปรียบเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพสูงขยายและเสริมความแข็ง แกร่งให้ธุรกิจโดยอาศัยข้อได้เปรียบของแบรนด์ของซิโนเคม